Bereken de kans op Alzheimer

VUmc

Voor artsen is het vaak onduidelijk wanneer ze welke test moeten gebruiken en patiënten en hun naasten bij keuzes rondom diagnostiek te betrekken. Het VUmc ontwikkelt een model voor de diagnostiek van patiënten met Alzheimer. Samen met artsen, patienten, het VUmc en Vilans ontwikkelden we een webapp die deze uitslag voor patienten begrijpelijk maakt en tegelijkertijd het onderzoeksmodel bruikbaar maakt voor artsen.

MVP & Lean Validation

In focusgroepen met artsen, patienten en mantelzorgers zijn inzichten opgehaald en prototypes getest. De gebruikerservaring en -context van arts en patiënt bleek enorm verschillend – door te prototypen staat er nu een app die aansluit bij beide doelgroepen. Daarmee kwamen we tot een gevalideerd ontwerp voor een eerste versie van de app (een Minimal Viable Product).

Zo bleek een mobiele app niet de meest logische keuze in de gebruikscontext van de arts. Daarom is gekozen voor een responsive webapp, die ook op de computers in de spreekkamers van de arts gebruikt kan worden. Vanuit de artsen kwam ook de wens om de webapp als hulpmiddel te gebruiken bij de keuze om al dan niet aanvullende tests te doen. Daarom is gekozen om de invoer en het resultaat in dezelfde stap te tonen op het scherm.

Voor patiënten en mantelzorgers is het bespreken van de uitslag vaak een spannend en moeilijk gesprek. Zij gaven aan dat het belangrijk is om te begrijpen waar een testuitslag vandaan komt, beeld te krijgen van de verwachting voor de toekomst en het later nog eens rustig na te lezen. Daarom is een aparte patiëntpagina gemaakt waarin chronologisch en duidelijk de testuitslagen staan, dat ook geprint meegegeven kan worden. Daarin kan de arts de uitleg ook in zijn eigen woorden toevoegen.

Effectieve visuals

Het uitleggen van een kans (verwachting) dat een patient Alzheimer ontwikkelt in de komende jaren, is een stuk moeilijker dan het stellen of krijgen van een diagnose Alzheimer. Visuals en de juiste terminologie kunnen daar enorm bij helpen. Samen met artsen, onderzoekers en patienten zijn best practices en varienten getest met de doelgroep van patienten met deze MCI-klachten en hun mantelzorgers.

Pitch gif VUmc
High fidelity prototype

Geen opslag van patiëntdata nodig

Het rekenmodel dat testuitslagen van patiënten combineert, was vooralsnog alleen in Excel beschikbaar. In de applicatie is het niet nodig om de data op te slaan. Daarom wordt de ingevoerde data alleen in de browsersessie bewaard, en na het sluiten van de webapp verwijderd.
De  MRI scan wordt vaak vanuit een ander systeem getoond of als print. Een koppeling is niet wenselijk en niet nodig, daarom is gekozen om alleen een afbeelding van gezonde hersenen als referentie toe te voegen. Daarmee begrijpt de patiënt beter wat er in zijn of haar hoofd veranderd is.

Benieuwd naar de webapp? Deze is nog niet openbaar beschikbaar, maar voor geïnteresseerden tijdelijk te bekijken. Neem gerust contact op dan vertellen we graag meer.