9

Acato voert al jaren gebruiksonderzoek uit om ontwerpen te testen en ze nóg beter te maken. Maar hoe implementeer je gebruiksonderzoeken in Scrum projecten? Wij hebben een plan met richtlijnen opgezet dat hierbij kan helpen.

Sinds enige tijd gebruikt Acato, naast de traditionele watervalmethode, ook de Scrum-methode voor projecten. In tegenstelling tot de watervalmethode is Scrum flexibel. Bij Scrum blijft het gedurende het ontwikkeltraject mogelijk om veranderingen toe te passen.

Kort samengevat: Scrum is een methode waarbij met een multidisciplinair team, bestaande uit een Scrum master, een producteigenaar (meestal de klant) en ontwerpers, in verschillende fases (‘sprints’) een website of applicatie wordt opgebouwd. In elke sprint wordt een onderdeel van de website of applicatie gerealiseerd. Ter vergelijking: in een watervalproject wordt gewerkt in fases, waarbij in elke fase de nadruk op een van de disciplines ligt.

Naast het flexibele karakter is een belangrijk voordeel van Scrum de korte ‘time to market’. Elk gerealiseerd onderdeel kan in principe meteen live. Daarnaast is samenwerking in een betrokken team heel productief en levert het een beter product op. Zo zijn er nog meer voordelen. Wil je hier het fijne van weten, dan raden we dit boekje aan.

Waarom hebben we dit plan geschreven?

Omdat we tegen een paar zaken aanliepen én omdat we geïnspireerd raakten door een presentatie van Nina Belk tijdens UX People in Londen. Leuk om te weten: dit plan is als paper geaccepteerd en gepubliceerd. Ook hebben we er wat over mogen vertellen op de conferentie CHI Sparks. De hele paper kun je nalezen. We geven nu alvast een aantal tips die je kunt gebruiken als je gebruiksonderzoek in Scrum gaat doen:

Korte intensieve sessies met het team helpen om snel onderzoeksdoelen vast te stellen en resultaten te analyseren

Het definiëren van de onderzoeksdoelen en het analyseren van de resultaten van het gebruiksonderzoek zijn onderdelen die normaliter veel tijd vergen (samen tot wel 4 weken), terwijl je tijdens Scrum juist lekker snel wilt werken. Het organiseren van een korte sessie met (een deel van) het team om de onderzoeksdoelen vast te stellen en een sessie om achteraf de resultaten van het onderzoek te analyseren, scheelt een hoop tijd. Bijkomend voordeel: de betrokkenheid van de teamleden wordt er door vergroot.

scrum-team

Betrek je team in de observatiefase van het gebruiksonderzoek; zo win je tijd en verhoog je de betrokkenheid.

Normaal gesproken is er bij gebruiksonderzoek door Acato naast een interviewer ook een tweede collega aanwezig om het onderzoek te observeren en notities te maken. Bij Scrum kun je goed gebruik maken van de grotere betrokkenheid door de klant en andere teamleden te laten meekijken met de interviews en notities te laten maken. Hierbij is het wel handig als iemand aanwezig is die deze sessie kan leiden. Het kan voorkomen dat de betrokkenheid te hoog is, waardoor de bevindingen soms niet objectief zijn.

user-testing

Minder documentatie!

Elk project is anders en elke oplevering ook. Alle ontwerpers weten dat documentatie soms onmisbaar is: ofwel voor collega’s die doorontwikkelen op jouw ontwerp, ofwel om andere partijen goed op de hoogte te houden.  Vaak is documentatie ook een krachtig communicatiemiddel naar de klant toe. Bij Scrum is de betrokkenheid van de klant en van jouw collega’s al dusdanig hoog dat een uitgebreide documentatie eigenlijk overbodig wordt. Korte conclusies én doorvertaling hiervan naar de user stories (de functionaliteiten van onderdelen geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker) en naar de product backlog (een verzameling van alle functionaliteiten van het ontwerp) is voldoende om iedereen op de hoogte te stellen en aan het werk te zetten!

documentatie

Kort samengevat

  • Grote betrokkenheid van het hele team, niet alleen tijdens de gebruiksonderzoeken maar ook tijdens alle sessies. Dit is noodzakelijk om bepaalde stappen in traditioneel gebruiksonderzoek over te kunnen slaan / in te kunnen korten!
  • Hou de sessies kort en bondig en focus alleen op datgene wat op dat moment belangrijk is.
  • Probeer zo min mogelijk te documenteren en zo efficiënt mogelijk te communiceren met en naar het team.

Wil je meer weten over het plan, of hoe het voor het voor jou of jouw organisatie er in de praktijk uit kan zien? Neem dan contact met ons op!

Door Sirvan Ugur

Van gedachten wisselen over een nieuw idee of een offerteaanvraag?