9

Een wereldmarktleider op het gebied van operationeel autoleasing die in meer dan 30 landen duizenden berijders met tientallen verschillende apps assisteert. Apps die door verschillende afdelingen ontwikkeld worden met verschillende technieken, soms intern en soms met externe bureaus. Hoe creëer je binnen dit complexe landschap, apps met dezelfde beleving en kwaliteit? Online experience richtlijnen met een goede balans tussen consistentie en flexibiliteit.

Consistentie

Het is voor grote organisaties, met marketingafdelingen over hele wereld, de uitdaging om wereldwijd de consistentie en kwaliteit van de uitingen te waarborgen. Voor het ontwikkelen van mobiel- en tablet apps’ voor een grote leasemaatschappij waren nog geen duidelijke richtlijnen en best practices gedocumenteerd. Wij mochten hier mee aan de slag.

Analyse

Om de richtlijnen stevig te onderbouwen zijn we gestart met een uitgebreide analyse. Tijdens deze analyse hebben we bestaande apps op verschillende punten geanalyseerd en met workshops gekeken welke behoefte er vanuit de organisatie was voor de inzet van apps. Daarnaast is er kwantitatief onderzoek verricht naar de behoeften onder berijders.

Visie en concept

Om tot een goed concept te komen voor een mockup en uiteindelijke richtlijnen hebben we de doelgroep geanalyseerd en een uitgebreide customer journey gemaakt. Deze input leidde tot een overzicht van de verschillende touchpoints. Met input van alle stakeholders hebben we bepaald voor welke touchpoints, apps binnen de customer journey van de leasemaatschappij, nodig zijn en welke functionaliteiten daarbij horen.

Design

Na de analyse- en visiefase zijn we gestart met het interactie ontwerp en het uitwerken van de look & feel. Met input van alle betrokken afdelingen en eindgebruikers zijn de flows voor de verschillende functionaliteiten binnen de app uitgewerkt. We hebben we de huisstijl vertaald naar een vormtaal die geschikt is voor apps. Daarbij hebben we gezorgd voor een herkenbare stijl voor de klanten en de juiste merkwaarden vertegenwoordigd zijn.

Gebruikersonderzoeken

Om de inhoud en interacties te testen hebben we een mockup gebouwd van de app. Met deze mockup hebben we in verschillende landen gebruikersonderzoeken uitgevoerd. In deze gebruikersonderzoeken hebben we naast specifieke interacties en functionaliteiten ook getest hoe de app ervaren werd door de gebruikers. Met de uitkomsten hebben we de app in verschillende ontwerpiteraties geoptimaliseerd.

Resultaat

Een praktisch richtlijnen document, dat zo is ingericht dat het wereldwijd gemakkelijk te gebruiken is bij het ontwikkelen van nieuwe apps. Het document bevat onder ander vormgevingsrichtlijnen, een iconenset, interactie patronen en best practices.

Parallel aan dit document hebben we een werkende demo-app gebouwd. Deze demo-app is in eerste instantie gebruikt als testomgeving en later ter illustratie van de richtlijnen. Zo worden animaties en interacties helder toegelicht.

Van gedachten wisselen over een nieuw idee of een offerteaanvraag?