Online bewustwording

Ontwerpen voor chronisch zieke patiënten

Je hebt een chronische aandoening. Wat nu? Bewustwording kan in alle gevallen helpen om grip te krijgen op je ziekte. Mooie uitdaging dus voor ons: hoe kunnen we een abstract begrip als ‘bewustwording’ bij een gevoelige doelgroep verhogen met behulp van online middelen?

Ontwerpen & complexe emoties

Door Abbvie zijn wij gevraagd om mee te denken over hoe we patiënten van de chronische darmaandoeningen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zo goed mogelijk online kunnen helpen. Essentieel om een goede website neer te zetten, is het begrijpen van de doelgroep. In deze case geldt dat nog extra: een chronische darmziekte heeft namelijk veel invloed op het dagelijkse leven en er komen veel emoties bij kijken. Een logische eerste stap was daarom het in kaart brengen van de ‘reis’ van de gebruiker door middel van een Customer Journey. Hierbij zetten we de houding en emotie van de patiënt en zijn/haar acties uit tegen de kanalen en site elementen die ingezet kunnen worden om ze tijdens hun reis zo goed mogelijk te bedienen. Een voorbeeld hiervan zie je hieronder!

Bewustwording, grip en acceptatie

Al snel kwamen we tot de conclusie dat bewustwording het sleutelwoord is naar acceptatie van en grip op de ziekte. Dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp van twee sites die patiënten (en hun naasten) helpen meer grip te krijgen op hun chronische darmaandoening. Hoe? Door goede informatie te bieden over de ziekte en hun ziekteverloop.

Informeren vs. begeleiden

De uitdaging was hierbij om in de breedte te informeren: we wilden per definitie géén tool bieden om zelf een diagnose te stellen, maar wel laten zien welke mogelijkheden er zijn voor de specifieke situatie van de gebruiker en hoe anderen met de ziekte om gaan. Ook wilden we gebruikers helpen inzicht te krijgen in hun eigen situatie en hulpmiddelen aanreiken waarmee ze zich kunnen voorbereiden op een artsgesprek.

Tot slot

Resultaat: twee mooie sites colitisulcerosa.nl en crohn.nl, die met de juiste tone-of-voice (niet somber of blij maar gewoon reëel) én met content die goed leesbaar is voor iedereen, de kennis over en grip op de ziekte vergroten en hopelijk de ziekte een beetje verlichten.

Door Sirvan Ugur