Less is more in webdesign

Minimal design: bereik meer met minder

Minimal design draait om het weglaten van overbodige opsmuk. Dat is mooi, maar het zorgt ook voor een positievere indruk van jouw aanbod. Dingen ordenen, scherpe keuzes maken, de essentie bepalen en ruis verminderen om zo de boodschap zo efficiënt mogelijk over te brengen.

 

Waar is het allemaal begonnen?

 

Rond 1960 kwam het minimalisme in de moderne kunst en architectuur in opkomst. Die behoefte aan structuur wordt geweten aan de oorlog en onzekere tijd die aan die periode vooraf ging. Minimalisme vormde de reactie op een tijd van onduidelijkheid. Men uitte dit door zich te focussen op functionaliteit en door gebruik te maken van abstractie, geometrische vormen en industriële materialen. Ook zie je in deze stroming dat er vaak een relatie met de omgeving wordt aangegaan. Bijvoorbeeld met de lucht, de ondergrond of bijvoorbeeld omliggende gebouwen.

 

De opkomst van minimalisme in webdesign

 

Vanaf de eeuwwisseling kwam het minimalisme binnen webdesign steeds meer in opkomst en inmiddels is het bijna de norm. De behoefte aan structuur en helderheid wordt steeds groter. Zeker de ontwikkeling van responsive websites heeft er toe bijgedragen dat minimal design in een stroomversnelling terecht kwam. De kleine schermen vragen er om dat je scherpe keuzes maakt, zowel in content als in vorm.

Lage complexiteit vs. herkenbaarheid

 

Uit onderzoek door de Universiteit van Basel en Google blijkt dat gebruikers de voorkeur geven aan websites met een lage visuele complexiteit en een hoge herkenbaarheid. Al binnen 17 milliseconden vormt een gebruiker op basis van deze factoren een oordeel over de aantrekkelijkheid van de website. Het is dus niet alleen belangrijk dat het design visueel niet te complex is, het moet ook in lijn liggen met de verwachting van de gebruiker.

Ook uit ander onderzoek blijkt dat mensen houden van herkenbaarheid. Informatie moet steeds worden verwerkt en dat proces kost energie. Herkenbaarheid zorgt ervoor dat dit proces veel gemakkelijker en vloeiender verloopt. Je hebt het immers eerder gezien of gedaan. Zaken die herkenbaar zijn voelen dus gemakkelijker aan dan zaken die nieuw en anders zijn.

 

Het gevoel van herkenning

 

Herkenbaarheid heeft overigens niet altijd daadwerkelijk te maken met iets dat de gebruiker eerder heeft gezien. Er bestaat ook zoiets als een “gevoel van herkenning”. Doordat herkenbare dingen gemakkelijker zijn leggen onze hersenen deze link soms ook andersom. Wanneer iets gemakkelijk aanvoelt hebben we sneller het idee dat we het herkennen.

Onderzoek toont aan dat dit gegeven zorgt voor interessante effecten op de perceptie van websitegebruikers:

  • Een opdracht werd afgedrukt in een moeilijk te lezen lettertype en in een makkelijk te lezen lettertype. Vervolgens werd aan twee groepen mensen gevraagd hoe lang zij schatten met deze opdracht bezig te zijn. De groep die het moeilijk te lezen lettertype te zien kreeg schatte in 2x zo lang bezig te zijn met de opdracht dan de andere groep.
  • Deelnemers aan een onderzoek werd gevraagd om in te schatten hoe schadelijk bepaalde voedsel additieven waren aan de hand van de naam. Hoe moeilijker de naam was om uit te spreken, hoe schadelijker het additief werd ingeschat.
  • Onderzoekers lieten deelnemers aan het onderzoek onbekende uitspraken lezen. De ene keer in een lichte kleur afgedrukt en de andere keer in een donkere kleur. De uitspraken die beter leesbaar waren door het hogere contrast werden betrouwbaarder gevonden.

 

Het “gevoel van herkenning” is dus super belangrijk als jij de bezoekers van je website het juiste gevoel over je product of dienst wilt meegeven. Wil jij graag dat de bezoekers van je website zien hoe gemakkelijk je product werkt en is betrouwbaarheid belangrijk voor mogelijke klanten? Zorg er dan voor dat de informatie op je website gemakkelijk te verwerken is door de gebruiker. Minimal design kan hier heel goed aan bijdragen.

 

Hoe ziet een minimalistische website eruit?

Een onderzoek van de Nielsen Norman Group waarin zij 112 website onderzochten die zij als ‘minimalist websites’ hadden beoordeeld, laat een heel duidelijke trend zien. Een zestal karakteristieken was bij ten minste 75% van de sites te herkennen:

  • platte patronen en texturen
  • monochroom of beperkt kleurgebruik
  • beperkt aantal functionaliteiten
  • veel functioneel wit
  • extreme typografie
  • beeldvullende foto’s of video

Een valkuil bij al dit weglaten kan zijn dat er essentiële informatie verloren gaat, waardoor je de plank misslaat. Daarom is het bij het designen belangrijk om de materie eerst helemaal te doorgronden. Wanneer je jezelf goed hebt verdiept in het bedrijf en snapt waar het over gaat kan je de dingen echt gaan terugbrengen tot de kern.

 

Heb jij het idee dat jouw website momenteel te veel informatie uitstuurt en mag het allemaal wat rustiger en meer gefocust?

 

Onze designers zijn ervaren in het ontwerpen van prachtige, minimalistische websites. Wij gaan graag eens met je aan tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken.

Bronnen:

1) Alexandre N. Tuch, a,∗ Eva E. Presslaber, a Markus St¨ocklin, a Klaus Opwis, a Javier A. Bargas-Avilab “The role of visual complexity and prototypicality regarding first impression of websites: Working towards understanding aesthetic judgments” Preprint submitted to Elsevier, August 2012
2) http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/07/how-cognitive-fluency-affects-decision-making.php
3) Song, Hyunjin, and Norbert Schwarz. “If It’s Hard to Read, It’s Hard to Do: Processing Fluency Affects Effort Prediction and Motivation.” Psychological Science, Volume 19, 2008. Retrieved June 12, 2011.
4) Novemsky, Nathan, Ravi Dhar, Norbert Schartz, and Itamar Simonson. “Preference Fluency in Choice.” Journal of Marketing Research, August 2007. Retrieved June 12, 2011.
5) Reber, Rolf, and Norbert Schwarz. “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth.” Consciousness and Cognition, Volume 8, September 1999. Retrieved June 12, 2011.
6) https://www.nngroup.com/articles/characteristics-minimalism/